even geduld alstublieft

Uw formulier/gegevens worden naar de server gestuurd. Indien er ook bestanden geupload moeten worden kan dit enige tijd duren, we vragen u het scherm niet te sluiten.

U bent niet ingelogd

Privacy statement

Soort gegevens en doel van de verwerking

Bij het bezoeken van TxIntegrity.com wordt uw IP-adres en browserinformatie (bv. Google Chrome, versie 66) vastgelegd in een logbestand ten behoeve van beveiliging en als algemene statistiek.

Bewaartermijn

De gegevens zoals hierboven beschreven worden opgeslagen in zogeheten logbestanden. Deze bestanden worden na 30 dagen automatisch verwijderd.

Privacymaatregelen

TxIntegrity gaat uiterst voorzich om met de persoonsgegevens van de bezoekers. Er worden ook geen statistieken extern verzameld (bv. Google Analytics).

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Contactgegevens

Heeft u vragen omtrent privacy of wilt u uw gegevens opvragen? Neem dan contact met ons op via: info@txintegrity.com.